Dr.Öğr.Üyesi

EBRU ŞENGÜL ULUOCAK


Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri, Fizik, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeofizik, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeofizik, Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Zaman Ortamı Elektromanyetik Verilerde Gürültü Yok Etme Çalışmaları ile Görünge ve Çeşitli Tepki Fonksiyonlarının Eldesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fizik

2004

2004

Yüksek Lisans

Çanakkale düzensiz atık depolama sahasının yüzey ve yeraltı sularına etkisinin uygulamalı jeofizik yöntemlerle araştırılması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeofizik

2002

2002

Yüksek Lisans

Arkeojeofizik aramacılıkta geniş ölçekli manyetik- özdirenç araştırmaları ve Burgaz-Datça arkeolojik alanına uygulanması

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Erasmus Teaching Staff Mobility Programme

Eğitim Yönetimi ve Planlama

UNIVESITA’degli STUDI ROMA TRE

2014

2014

Magnetotelluric method and its applications

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Dublin Institute for Advanced Studies

Araştırma Alanları

Jeofizik Mühendisliği, Uygulamalı Jeofizik, Elektro Magnetik ve Elektrik Yöntemler, Yer Fiziği, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

2011 - 2017

2011 - 2017

Öğretim Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

2007 - 2011

2007 - 2011

Öğretim Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

2002 - 2007

2002 - 2007

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Yapay sinir ağı kullanılarak manyetotellürik veride gürültü bastırılması

ŞENGÜL ULUOCAK E. , ULUGERGERLİ E. U. , GÖKTAŞ H.

Bulletin of the Earth Sciences, cilt.34, sa.1, ss.53-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2008

2008

Manyetotelürük zaman serisinde yapay sinir ağı ile sınıflama çalışması

ŞENGÜL ULUOCAK E.

The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 14 - 17 Ekim 2008

2008

2008

Geri yayılımlı yapay sinir ağı ile sinyal sınıflama uygulamaları

ŞENGÜL ULUOCAK E.

The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 14 - 17 Ekim 2008

2008

2008

Uydu görüntülerinde Hough Dönüşümü ile krater bulma çalışmaları

KOCAHAN Ö., ŞENGÜL ULUOCAK E. , ÖZEL M. E.

Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2008

2006

2006

Türkiyede Meteor Çarpma Kraterleri ve Göktaşları

ŞENGÜL ULUOCAK E. , KOCAHAN Ö., ÖZEL M. E.

The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 14 - 17 Kasım 2006

2006

2006

Bazı göktaşı adaylarının kimyasal yöntemlerle sınıflandırılması

ŞENGÜL ULUOCAK E. , KOCAHAN Ö., ÖZEL M. E.

XV Ulusal Astronomi Kongresi, Türkiye, 28 Ağustos - 01 Eylül 2006

2006

2006

Türkiye nin meteorit çarpma kraterleri envanteri çalışmaları

KOCAHAN Ö., ŞENGÜL ULUOCAK E. , ÖZEL M. E.

XV Ulusal Astronomi Kongresi, Türkiye, 28 Ağustos - 01 Eylül 2006

2006

2006

Manyetik yöntem ile gömülü zehirli atık varillerinin belirlenmesi

Ekinci Y., ŞENGÜL ULUOCAK E.

Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, Türkiye, 29 - 30 Haziran 2006

2006

2006

Gama ışını spektrometresinin yerbilimlerinde kullanımı

Ekinci Y., Ertekin C., ŞENGÜL ULUOCAK E.

Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, Türkiye, 29 - 30 Haziran 2006

2005

2005

Meteorite Impact Crater Inventory of Turkey

KOCAHAN YILMAZ Ö., ÖZEL M. E. , YILDIRIM H., ŞENGÜL ULUOCAK E. , ŞEN S.

Recent Advances in Space Technologies 2005, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2005 identifier

2005

2005

Chemical Analysis of Some Meteorite Claims in Turkey

ŞENGÜL ULUOCAK E. , KOCAHAN YILMAZ Ö., ŞEN S. , ÖZEL M. E. , DEMİRCAN O.

Recent Advances in Space Technologies 2005, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2005 identifier

2005

2005

Meteorite impact crater inventory of Turkey

Kocahan O., Ozel M., Yildirim H., Sengul E. , Ozmaya S.

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2005, ss.710-713 identifier identifier

2005

2005

Chemical analysis of some meteorite claims in Turkey

Sengul E. , Kocahan O., Ozmaya S., Ozel M., Demircan O.

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2005, ss.714-716 identifier identifier

2004

2004

Çanakkale Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği ÇAKAY

ŞENGÜL ULUOCAK E. , HÜŞAN U.

I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2004

2003

2003

Amorium Antik Kenti 2002 Yılı Arkeoloji Jeofiziği Araştırmaları

KAYA M. A. , ŞEREN A., ŞENGÜL ULUOCAK E. , BALKAYA Ç., YİĞİT P.

Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2003

1999

1999

Arkeojeofizik Aramacılıkta Doğal Gerilim Yöntemi

DRAHOR M. G. , ŞENGÜL ULUOCAK E.

Workshop: Arkeoloji ve Jeofizik, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

2007

2007

Geophysical surveys at Yeldeğirmeni mound, Altınova

Drahor M., Göktürkler G., ŞENGÜL E.

The Madra River Delta: Regional Studies on the Aegean Coast of Turkey, 1: Environment, Society and Community Life from Prehistory to the Present, K. Lambrianides and N. Spencer, Editör, The British Institute At The British Institute Of Archaeology At Ankara, Ankara, ss.39-51, 2007

Desteklenen Projeler

2020 - 2025

2020 - 2025

Anatolian Tectonics (ANATEC)

Desteklenmiş Diğer Projeler

Göğüş O. H. (Yürütücü), Şengül Uluocak E.

2006 - 2007

2006 - 2007

Asagıokçular Köyü Maden Sahası Arastırması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ŞENGÜL ULUOCAK E.

2005 - 2005

2005 - 2005

Güzelyalı- Çanakkale Heyelan Etüdü.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ŞENGÜL ULUOCAK E.

2002 - 2002

2002 - 2002

Amorium Antik Kenti Arkeojeofizik araştırması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Şengül Uluocak E. , Drahor M.(Yürütücü)

2002 - 2002

2002 - 2002

Çanakkale Kenti Karacaören yerlesim alanı zemin etüdü

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ŞENGÜL ULUOCAK E.

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2021

Haziran 2021

TECTONICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2021

Mart 2021

TECTONICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Türk Yerbilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Türk Deprem Araştırma Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Tectonics

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Tectonics

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Tectonics

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

TÜBİTAK Projesi

1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP), TÜBİTAK, TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

Burslar

2017 - 2018

2017 - 2018

INVESTIGATION OF PRESENT-DAY GEODYNAMIC FEATURES AND RESIDUAL TOPOGRAPHY OF EASTERN ANATOLIA AND ITS ADJACENT REGIONS

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 68

h-indeksi (WOS): 4

Jüri Üyelikleri

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü