Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik

 • 2007 - 2011 Öğretim Görevlisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik

 • 2002 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik

Verdiği Dersler

 • Lisans Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler

 • Lisans Yeraltısuyu ve Çevre Araştırmaları

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Saha Jeofiziği

 • Lisans Proje

 • Lisans Uygulamalı Jeofizik

 • Lisans Yorumlama I

 • Lisans Jeotermal Aramalar

 • Lisans Jeofizikte Elektromanyetik Yöntmeler

 • Lisans Yeraltı Suyu ve Çevre Araştırmaları

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Manyetotellürik Yöntem ve Uygulama Alanları

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Genel Jeofizik

 • Lisans Yöneyler ve Dizeyler