Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Çift Yetenekli Pazarlamanın Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yoluyla Pazar ve Finansal Olmayan Performans Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İibf, İşletme

 • 2012 Postgraduate

  Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki

  Balikesir University, İibf, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English