Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Genç Tüketicilerin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığının Analizi: Demografik Değişkenler ve Markalı Ürün Grupları Açısından İnceleme

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), BALIKESİR/ BANDIRMA, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.290-308

The Smartphone Purchase Intention of the University Students in Terms of Demographic Characteristics: The Sample Of Çan Vocational School

XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 20 - 21 April 2019, pp.205-215

İnternetten Hazır Giyim Satın Alan Kadın Tüketicilerin Modaya Olan İlgilerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği

UNESAK-2018 Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.428

Tutumlu Tüketici Davranışını Anlamak: Materyalist mi? Faydacı mı? Hedonik mi?

UNESAK-2018 Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.6, pp.106-134 Sustainable Development

Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencilerinin MarkaÖzdeşleşme Seviyelerinin Demografik DeğişkenlerAçısından İncelenmesi

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018

Impact of Ambidextrous Marketing on Market and Financial Performance

Conference on Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC), Split, Croatia, 6 - 08 May 2016, pp.59-72 identifier

Books & Book Chapters

Çift Yetenekli Pazarlama Yönetiminin Boyutları ve Yazınsal Gelişimi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Orhan Çoban, Serpil Ağacakaya, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Ayşe Çoban, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.111-128, 2019

Pazarlama Yetenekleri: Kaynak Temelli Bakış Açısı

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Rıza Karagöz, Timuçin Kodaman, Marijan Premovic, Editor, Ivpe, Çetine, pp.331-357, 2018

Hizmet Pazarlaması

in: Pazarlama İlkeler, Genel Stratejiler, Filiz Eroğlu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.245-267, 2017

Pazarlama Kavramı ve Gelişimi

in: Pazarlama İlkeler ve Genel Stratejiler, Eroğlu Filiz, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.3-15, 2017

Güncel Pazarlama Anlayışları

in: Pazarlama İlkeler, Genel Stratejiler, Filiz Eroğlu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.19-34, 2017

Tutundurma

in: Pazarlama İlkeler, Genel Stratejiler, Filiz Eroğlu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.131-166, 2017