Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Verdiği Dersler

  • Lisans Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

  • Lisans Dünya Edebiyatında Kurmaca ve Gerçeklik