Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk romanında (1923-1938) yabancı okullardaki misyoner eğitim faaliyetlerinin değerler eğitimi bağlamında incelenmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.395-408, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AMERİKAN KOLEJLERİNİN EĞİTİM ANLAYIŞI VE TÜRK ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KOLEJLİ NEREYE ROMANI ÖRNEĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.162-176, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR SÜRGÜN ROMANINDA YAŞANAN MEDENİYET KRİZİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.24, ss.399-424, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Ka-" Fiiline Gelen Üçüncü Sesin Anlam Özellikleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.9, ss.15-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE iLiŞKİN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.13, ss.164-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tömerler ve Akademik Başarı

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.5, sa.3, ss.213-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Corona Virüsünün Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve Sosyal Yaşantılarına Etkileri

6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2020

Tıp Fakültelerinde ve Sağlık YüksekokullarındaÖğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin BaşarılarınıEtkileyen Dil ve Kültür Faktörleri

4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 8-9 Aralık 2018, Erzurum, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2018, ss.311-320

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN ÖNEMİ

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.142

FATMA BARBAROSOĞLU’NUN HİKÂYELERİNDE ÇOKLU TOPLUMSAL ROLLER ÜSTLENEN KADIN KARAKTERLER VE ÇOCUK EĞİTİMİNE KATKILARI

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.128

MODERNLEŞME VE MODA BAĞLAMINDA FATMABARBAROSOĞLU’NUN HİKAYELERİ

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.366

İslami Edebiyatın Dergiler ve Romanlar Üzerinde Gelişimi ve Karakter Eğitimine Katkıları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.368

Yeni Okuryazarlıklarda Kavram Kargaşaları

1. EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.790

Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Yaptıkları YazımYanlışları

1. EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU., Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.789

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL AİLELERİNİN ÖĞRENİME ETKİSİ

III. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Konya, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2017, ss.258-281

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.157-163 Creative Commons License

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.357

"-Ka" Fiiline Gelen Üçüncü Seslerim Anlam Özellikleri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.374

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÖMER'ler ve Akademik Başarı

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.368

Kitap & Kitap Bölümleri

ORTAOKUL TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİN REHBERİ: ÖĞRETİM PROGRAMI, Nil Didem Şimşek/ Serkan Aslan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.24-47, 2021