Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Yükseköğretimin Geleceği

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.32-49

Endüstri 4.0’xxdan Eğitim 4.0’xxa Yükseköğretimin Geleceği: İşletme Eğtimi Analizi

4. International Higher Education Studies Conference, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.32-33

Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesi: Kale Seramik A.Ş. Örneği

2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 March 2019, pp.37-42

The Relationship between Globalization and E-Commerce: Turkish Case

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.1267-1276 identifier

An Emprical Study on The Perception of Corporate Social Responsibilty of The Students ın Engineering Departments of Universities

The Second International Congress of Education Research, Educational Research Association (EAB), Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010

CAN STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT RESOLVE THE CONFLICTS IN FAMILIES

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.931-936

Research On Contributional Process Within The EU Integration The Institutionalization Of Family Owned Business Through Transferring Managers

The Proceeding of the Third International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 May 2004, pp.437-445

Uzaktan Eğitime Yönelik Etkileşimli Ortaklar Oluşturmada İnternet ve www (web) Kullanımı

Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2004, pp.487-510

Books & Book Chapters

Endüstri 4.0 ve Olgunluk: Biga TSO Örneği

in: Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeyi Belirleme Araştırması: Biga Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Nazan Yelkikalan, Erdal Aydın, Sena Erden AYHÜN, Bilge Çavuşgil Köse, Editor, LIVRE DE LYON, pp.1-9, 2022

Eğitim Alanında Yetenek 4.0

in: Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0 içinde, NART, Senem, Editor, Beta yayınları, İstanbul, pp.221-247, 2020

Aydınlar Tuğla Sanayi ve Ticaret AŞ’xxnin Girşişmcilik Öyküsü

in: Girişimcilik Öyküleri, Dr. Gözde Mert, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.55-63, 2019

Küresel Girişimcilik ve e-Ticaret

BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2018

BİGA İLÇESİNDE GİRİŞİMCİLERİN GÖZÜNDEN ÜNİVERSİTE

in: Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof.Dr. Ensar NİŞANCI, Doç.Dr. Ümit İZMEN, Doç.Dr. Seda H. BOSTANCI, Editor, Umuttepe Yayınları, izmit -Kocaeli, pp.317-360, 2018

Aile İşletmeleri Açısından Yönetim

in: Örtgütlerin Yönetimi, Ebru Karpuzoğlu, Erdal AYDIN,, Editor, beta, İstanbul, pp.973-1003, 2018

Biga İlçesinde Girişimcilerin Gözünden Üniversite

in: Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Ensar Nişancı / Ümit İzmen / Seda H.Bostancı, Editor, Umuttepe Yayınları, 2017

İdeal Ölüm ”Girişimciliğin Anatomisi”

BETA Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2016

Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik

in: Girişimcilik ve İş Kurma, Prof.Dr. Ali AKDEMİR, Editor, ORİON, Ankara, pp.245-277, 2016

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) ve Aile İşletmeleri

in: Girişimcilik, Doç.Dr.Nazan YELKİKALAN, Editor, BETA, İstanbul, pp.213-250, 2013