Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tietze sendromu

Journal of Surgery and Medicine, vol.4, pp.835-837, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Animal Related Accidents: Attacks or Falls. Which One is More Important?

16. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ , 7TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE CONGRESS, 7TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 12 - 15 November 2020

Tension Pneumomediastinum Secondary to Cardiopulmonary Resuscitation: Case Report

İzmir Demokrasi University International Congress of Health Sciences 2020, İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020, pp.437-438

Paratiroid Bezi Biyopsisi Sırasında Pnömotoraks Olur Mu?

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.70-71

Spontan Pnömotoraks Olgularının Farklı Rakımlara Sahip İki Merkezde Hava Olayları İle Karşılaştırılması

6. Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14. Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

Pozitron emisyon tomografisi ne kadar yardımcı?: Opere akciğer adenokanser sonrası cilt lezyonu: Metastaz?

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2016, pp.109-110

Pozitron emisyon tomografisi ne kadar yardımcı?: Opere akciğer adenokanser sonrası cilt lezyonu: Metastaz?

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2016, pp.109-110

Tanı koymakta zorluk çekilen bir müsinöz adenokarsinom olgusu

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2016, pp.104

Hiperhidroziste tek port sempatektomi sonuçları

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.91

Bir nüks spontan pnömotoraks olgusu: katamenyal pnömotoraks

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.42

Kardiyo-pulmoner resüsitasyon sonrası gelişen yaygın ve şiddetli ciltaltı amfizemi olgusu

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.169

Erken Cerrahi Müdahale Uygulanan Bir Desendan Nekrotizan Mediastinit Olgusu

VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.35

Etiyolojisi Belirlenemeyen Bir Spontan Pnömomediastinum Olgusu

VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.38

Herpes Zoster Enfeksiyonunun Nadir Bir Komplikasyonu: Spontan Pnömotoraks

VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.34

Yaygın Cilt Metastazları İle Seyreden Bir Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu

VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.46 Sustainable Development

Yeni Kurulan Bir Üniversite Hastanesinde Uygulanan Tüp Torakostomi Sonuçlarının Analizi

VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2013, pp.192

Büyük Hücreli Akciğer Kanserinin Cilt Metastazları

VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2013, pp.110 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Göğüs Duvarı Ağrıları

in: Göğüs Ağrısına Multidisipliner Yaklaşım, Özlü C, Alpay H, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.39-44, 2019

Evre 3 Hastalıkta Cerrahi Tedavi

in: Toraks Tümörleri, SÜMBÜL A.T.,SEDEF A.M.,ÖZDEMİR Y., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.143-146, 2019