Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çanakkale ilinde evde sağlık hizmeti alan kişilerin temel demografik özellikleri ve sağlık durumları.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.457-468, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İNTERNAL AKUSTİK KANAL MR İNCELEMELERİNDE SAPTANAN İNSİDENTAL BULGULAR

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, Türkiye, 15 - 17 Şubat 2019

WHO-5 Türkçe sürümünün, Türk toplumunda erişkin ve yaşlılardaki psikometrik özellikleri

2.Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, cilt.20

ERİŞKİN KADINLARDA YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER: BİR KENTSEL VE YARI KENTSEL BÖLGE KARŞILAŞTIRMASI

2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, 4 - 05 Ekim 2018, ss.213-214

Manisa’da Bir Yarı Kentsel Asm Bölgesinde Kadının Statüsü Ve Depresif Belirti Sıklığı

MCBÜ II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.735