Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

  • 2009 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü