Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2010 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji, Türkiye

 • 2000 - 2005 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  AMNiOTiK SIVININ PERiODONTOPATOJEN YÖNÜNDEN iNCELENMESi VE PERiODONTAL HASTALIĞIN ERKEN VE DÜŞÜK AĞIRLIKLI DOĞUMAETKisi

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013Temel Biyoistatistik Kursu

  Sağlık ve Tıp , Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 • 2013Tübitak Bideb 2237 Sağlık Bilimleri Alanında Proje Teklifi Hazırlama ve Yönetim Teknikleri

  Sağlık ve Tıp , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2012Eğitim Formasyonu(Müfredat Geliştirme, Öğrenme, Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2012Deney Hayvanları Kullanım Serifikası

  Sağlık ve Tıp , Karadeniz Teknik Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu