Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Periodontal Examination Profiles and Treatment Approaches of a Group of Turkish General Dentists.

Oral health & preventive dentistry, cilt.13, ss.275-80, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Myocardial infarction following a bee sting

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.80, ss.251-253, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECTS OF DIFFERENT PLATELET-RICH CONCENTRATES ONEXTRACTION SITE HEALING

Cumhuriyet Dental Journal, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Dişeti Grefti Verici Bölgesinde Trombositten Zengin Fibrin Uygulamaları

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Sayısı, cilt.3, ss.135-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrinler

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Sayısı, cilt.3, ss.129-134, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Burning mouth syndrome: Is it a somatoform disorder? Yanan ağiz sendromu: Somatoform bozukluk mu?

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.8, ss.132-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lokalize Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF) Uygulamaları Vaka Serisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Management of Gingival Recessions by Titanium Platelet Rich Fibrin or Connective Tissue Graft

İzmir Diş Hekimleri Odası 25.Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.185-186

Regeneration of Peri-implantitis Bone Defect Using Titanium-Prepared Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)

MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ BONE SEMPOZYUMU 2017, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017