Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Analizi

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.9, no.1, pp.56, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Süt Sığırcılığı Sektöründeki Gelişmelerin Analizi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.8, no.4, pp.949-956, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Competitiveness Analysis of Olive Oil Sector

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.9, pp.1354-1359, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bozcaada’da Kadın Girişimcilik Potansiyelinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Stratejileri

XIV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Aydın, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.123 Sustainable Development

Kalkınma Sürecinde Coğrafi İşaret Tescilli Ürünlerin Yeri ve Önemi

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin RolüSempozyumu (IRDARUS’19) “Bandırma’nın Geleceği”, Bandırma/Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, vol.1, pp.369-377

Kalkınma Bağlamında Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi

3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU“BANDIRMA’NIN GELECEĞİ”3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin RolüSempozyumu (IRDARUS’19) “Bandırma’nın Geleceği”, Bandırma/Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, vol.1, pp.336-348

Tarım ve Gıda Sektöründe Sosyal İçerikli Standartlar

XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018

Açlık ve Yoksullukla Mücadelede "Gıda Bankası" Uygulamaları

13. Ulusal Uluslararası Katılımlı Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.102 Sustainable Development