Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Muhafazakâr Modernleşme ve Kadın

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 Ekim - 02 Mayıs 2013, ss.127-138

Kitap & Kitap Bölümleri

Illusion and Awareness in Consumption Culture from the Perspectives of Anti-Consumerism

Human Existence and Identity in Modern Age: A Socio-philosophical Reflection, Hülya Yaldır&Mirza IqbalAshraf, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.47-68, 2018

A Review Of Women'S Changed/Being Changing İdentity In Turkey From The Aspect Of Modernization

THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21. CENTURY IN TURKEY, Efe R.","Mazbaev O.", "Kostova Z.", "Sam R.", "Sam N.", "Çalışkan V.", "Bayartan M.", "Atasoy E.", Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, ss.88-101, 2013