Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2000’Lİ YILLARDA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 27 - 28 June 2018, pp.359-366

Pazarlamada Sosyal Medyanın Etkisi ve Kullanım Nedenleri

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 27 June - 28 January 2018

2008 Ekonomik krizi sonrası Türkiye’xxde uygulanan mesleki eğitim programlarının istihdama etkisi

UMYOS INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.493-501

2008 ekonomik krizi sonrası Türkiye de uygulanan mesleki eğitim programlarının istihdama etkisi

umyos ınternatıonal vocatıonal schools symposıum, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.493-501

Books & Book Chapters

Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye’de Enflasyonun Tarihsel Gelişimi

in: Enflasyon ve Güncel Ekonomik Araştırmalar, AZAZİ, Hasan, Editor, Ekin, Bursa, pp.61-82, 2022

Türkiye’de Küreselleşmenin Çevresel Tahribat Üzerindeki Etkisi

in: Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Ekonomik Bir Değerlendirme, BEŞER, Nazife Özge; YAZGAN, Şekip, Editor, Gazi, Ankara, pp.53-69, 2022

Askeri Harcamalar ve Çevre Tahribatı İlişkisi

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Gamza SART, Esra Yüksek ACI, Özgür TOPKAYA, Cüneyt KILIÇ, Editor, Ekin Yayınevi, pp.132-139, 2022

Askeri Harcamalar ve Çevre Tahribatı İlişkisi

in: Sürdürülebilir Kalkınma Teknoloji ve İnovasyon Alanında Güncel Araştırmalar, SART, Gamze; YÜKSEL ACI, Esra; TOPKAYA, Özgür; KILIÇ, Cüneyt, Editor, Ekin, Bursa, pp.132-141, 2022

Enflasyon Oranı Algısının Sağlıklı Beslenme Kararı Ve Enflasyonda Tüketici Davranışlarıyla İlişkisinin İncelenmesi: Biga Örneği

in: Çanakkale Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Ve Bölgesel Kalkınma, Sarıdoğan Ercan, Kılıç Cüneyt, Topkaya Özgür, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.144-151, 2022

TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞMENİN ÇEVRESEL TAHRİBAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: ÇEVRE, ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Ekonomik Bir Değerlendirme, Nazife Özge BEŞER, Şekip Yazgan, Editor, Gazi Kitabevi, pp.53-70, 2022

Enflasyon Oranı Algısının Sağlıklı Beslenme Kararı Ve Enflasyonda Tüketici Davranışlarıyla İlişkisinin İncelenmesi: Biga Örneği

in: Çanakkale Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Ve Bölgesel Kalkınma, SARIDOĞAN, Ercan; KILIÇ, Cüneyt, TOPKAYA, Özgür, Editor, Ekin, Bursa, pp.144-151, 2022

Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması

in: PAZARLAMA İlkeler, Genel Stratejiler, EROĞLU Filiz, Editor, paradigma akademi, pp.53-79, 2017

Pazarlama Bileşenleri-Ürün

in: PAZARLAMA İlkeler, Genel Stratejiler, EROĞLU Filiz, Editor, paradigma akademi, pp.81-109, 2017

Metrics

Publication

19

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals