Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENTEGRE RAPORLAMADA ÇOKLU SERMAYE ÖĞELERİNİ TEMSİL EDEN GÖSTERGELERİN BELİRLENMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.408-422, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

The impact of corporate finance decisions on market value in emerging markets

International Journal of Productivity and Performance Management, cilt.67, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Yatırım ve Finansman Kararlarının Piyasa Değerine Etkisi

Journal of Business Research, cilt.9, sa.4, ss.121-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küresel Riskler Çerçevesinde Finans ve Bankacılık Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 03 Eylül 2020

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Türkiye’deki Okuryazarlık Oranının Değerlendirilmesi

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 03 - 06 Eylül 2020 - Hatay, Türkiye, 03 Eylül 2020

TÜRKİYE'DEKİ COVID-19 VAKA SAYILARI İLE BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGE ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?

1st INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, Türkiye, 20 Ağustos 2020

İş Yapma Güveni Endeksi’nin Covid-19 Öncesi ve Sonrası Dönemlerinde Değerlendirilmesi: Türkiye Uygulaması

Anadolu Zirvesi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 25 Temmuz - 26 Ağustos 2020

Entegre Kurumsal Performans Değerlemesinde Bir Model Çalışması: Topsis Yöntemi

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.508 Creative Commons License

Dünyada Entegre Raporlamanın Ortaya Çıkışını Gerektiren Nedenler ve Gelişim Süreci

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.507 Creative Commons License