Education Information

Education Information

 • 1995 - 2001 Doctorate

  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Plant Scıence, Plant Pathology, United Kingdom

 • 1991 - 1994 Post Graduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Turkey

 • 1986 - 1990 Under Graduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Quantification of Enhanced Downy Mildew Susceptibility and Camalexin Accumulation in the mutants of Arabidopsis thaliana

  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Plant Scıence, Plant Pathology

 • 1995 Post Graduate

  Turunçgil Phytophthora Türlerinin Topraktaki Populasyon Yoğunluklarının Saptanmasında Kullanılabilecek Yöntemlerin Araştırılması

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English