Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2001 Doktora

  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Plant Scıence, Plant Pathology, İngiltere

 • 1991 - 1994 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Quantification of Enhanced Downy Mildew Susceptibility and Camalexin Accumulation in the mutants of Arabidopsis thaliana

  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Plant Scıence, Plant Pathology

 • 1995 Yüksek Lisans

  Turunçgil Phytophthora Türlerinin Topraktaki Populasyon Yoğunluklarının Saptanmasında Kullanılabilecek Yöntemlerin Araştırılması

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce