Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of secondary biochemical components in maize flour samples by NIR (near infrared reflectance) spectroscopy

JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, cilt.14, sa.4, ss.2320-2332, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CHEMOTYPING OF THE FUSARIUM GRAMINEARUM ISOLATES AND VARIATION IN AGGRESSIVENESS AGAINST WHEAT HEADS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.24, sa.6, ss.1858-1862, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distribution of the 3-AcDON, 15-AcDON, and NIV Chemotypes of Fusarium culmorum in the North-West of Turkey

PLANT PROTECTION SCIENCE, cilt.49, sa.2, ss.57-64, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Avenacin A-1 Content of Some Turkish Oat Genotypes and in vitro Effect of Avenacins on Several Soil-Borne Fungal Pathogens of Cereals

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.29, ss.157-164, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Microscopic evaluation of the interactions between Peronospora parasitica and Arabidopsis thaliana.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.26, ss.0-132, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tebuconazole’un in vitro Koşullarda Fusarium culmorum’un Gelişimine ve Konidi Çimlenmesine Etkilerinin Saptanması

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.13-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mycelial Compatible Groups of the Sclerotium rolfsii Isolates and Comparison of Morphological and Pathogenic Characters

Journal of turkish Phytopathology, cilt.48, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oat root extract affects in vitro growth of several soil borne cereal fungal pathogens

Ecology & Safety, sa.10, ss.10-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparıson of Fusarıum culmorum isolates associated with virulence on wheat

Ecology & Safety, sa.10, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fusarium Başak Yanıklığının Buğdayda Toplam Protein ve Karbonhidrat İçeriğine Etkisi

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.149-153, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saponins versus plant pathogens

Journal of Cell and Molecular Biology, cilt.1, sa.5, ss.13-17, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avenacin A-1 Content of Some Local Oat Genotypes and the in vitro Effect of Avenacins on Several Soil-Borne Fungal Pathogens of Cereals

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.29, ss.157-164, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phytoalexins: Defense or just a response to stress?

Journal of Cell and Molecular Biology, cilt.1, sa.1, ss.1-6, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETERMINATION OF THE EFFECT OF TEBUCONAZOLE ON IN VITROMYCELIAL GROWTH AND CONIDIUM GERMINATION OF FUSARIUM CULMORUM CONDITION

VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016”, JAHORINA, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016

MYCELIAL COMPATIBLE GROUPS OF THE SCLEROTIUM ROLFSII ISOLATES AND COMPARISON OF VIRULENCE

VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016”, JAHORİNA, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016

Effect of Tebuconazole Applications at Different Anthesis Stages on Disease Development of Fusarium culmorum and Head Weight

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016

Fusarium culmorum kültür filtratının buğday tohumlarının cimlenmesine etkisinin saptanması

Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği, 1 - 04 Temmuz 2011, ss.405-411