Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eski Anadolu Türkçesinde Kalmak Fiilinin İşlevleri

VIII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.147

Eski Anadolu Türkçesinde Gel- Fiilinin İşlevleri

VIII. Uluslararası Büyük Türk Dil Kurultayı, Tiran, Albania, 25 - 28 September 2013, vol.1, pp.279-288

Görünmek Filli Yapılar

VI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Erzurum, Turkey, 20 - 25 September 2011, vol.1, pp.283-288

Divanü Lügati't-Türk'te Hukuk Terimleri

VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 25 October 2008, vol.2, pp.300-308

Divanü Lügati't-Türk'te At Karakterleri

Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Turkey, 18 - 19 October 2008, vol.1, pp.643-651

Books & Book Chapters

Nehcü’l-Feradis’te Ver- Fiilinin Anlamları

in: Prof. Dr. Mehmet İsmail Armağanı, Ayfer AYTAÇ, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.571-584, 2022

Türkiye Türkçesinde Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimlerde Öfke Kavramı

in: Öfke Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.133-150, 2022