Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerindeki Öğrencilerin Suriyelilere Yönelik Tutumları

4. Uluslararası 7. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 30 November - 02 December 2023, pp.2-3

”Sendai Kapsamında Avrupa Birliği Afet Yönetimi Politikaları ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”

International Conference on Applied Economics and Finance Extended with Social Sciences (e-ICOAEF VII), 20 - 21 August 2020

Books & Book Chapters

Afete Dirençli Kent Kapsamında Kentsel Dönüşüm Süreci

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Yüksel Akay, Editor, IVPE Yayınları, Belgrade, pp.736-757, 2020

Metrics

Publication

17
UN Sustainable Development Goals