Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşımıyla COVID-19 Pandemisi

Hak Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.2, ss.126-142, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.81-86, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaygın Görülen Kronik Hastalıklarda Kültürel Farkındalık

Journal Of Awareness, cilt.3, no.3, ss.715-722, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Depresyon ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.15-21, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diyabet ve Stigma

Hemşirelik Forumu Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon, cilt.9, ss.67-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Twitter'da Covid-19 Aşısı Tartışmalarının Duygu Analizi

2. Uluslararsı 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kıngresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.1

COVID-19 hastalığında yapay zekanın kullanımı: Bir sistematik derleme

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 19 Aralık 2020

Use of Mindfulness Applications with Virtual Reality Applications in Nursing

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL REALITY, Şanlıurfa, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2020, ss.30

Lgbt Bireylerde Sağlık Hizmeti Önündeki Kültürel Engeller

Uluslararası Dezavantajlı Gruplara Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020, ss.1

Hemşirelik ve Hemşirelik Öğrencilerinde Kültürlerarası Tolerans ve İlişkili Faktörlerin Saptanması

Uluslararası Dezavantajlı Gruplara Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020, ss.1

Diyabet Takibinde İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

International Congress of Health Science, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Belirlenmesi

3.Uluslararası 21.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019

KÜLTÜREL YETERLİ HEMŞİRELİKTEANLAŞILMASI GEREKEN BİR KAVRAM:KÜLTÜRLERARASI TOLERANS

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.266

Dünyada Kültürlerarası Hemşirelik Müfredatları

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongesi Çalıştayı, Bursa, Türkiye, 30 Ekim 2019

Hemşirelerde kültürel yeterlilik kursuna yönelik katılımcı farkındalıklarının belirlenmesi

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi., Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019

Sağlık çalışanlarında kültürel farkındalık

2. Uluslararası Farkındalık Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Yaygın Görülen Kronik Hastalıklarda Kültürel Farkındalık

2. Uluslararası Farkındalık Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Meme kanserinin erken tanısında kültürel engeller

2. Uluslararası Farkındalık Kongresi-13-15 Aralık 2018, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Hemşirelik Bakış Açısıyla Homofobi

2. Uluslararası Farkındalık Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Diyabetli bireylere verilen eğitimin diyabetik ayak bakımı davranışları ve öz-etkililiğine etkisinin incelenmesi

Mahatma Gandhi International Congress on Multidisciplinary Studies, Yeni Delhi, Hindistan, 25 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.124

Tip 2 diyabetli bireylerde diyabet ile ilgili belirtilerin yaşam kalitesiyle ilişkisi

Mahatma Gandhi International Congress on Multidisciplinary Studies, Yeni Delhi, Hindistan, 25 - 29 Eylül 2018, cilt.1, ss.129

Diyabet ve Stigma

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018

Hemşirelik öğrencilerinin akreditasyona yönelik düşünceleri

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

Hemşirelikte Tamamlayıcı Terapiler: Renklerle Sanatsal Tedavi, Çakralar VE Reiki

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018, ss.149

Kanserde Semptom Yönetiminin Bakım Verenlerin Yaşam Kalitelerine Etkisi

4. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Spiritüel Bakım

4. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Öğretmenlere Verilen Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi

Interantional Conference The West Of The East, The East Of The West, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

Üniversite Öğrencilerinin Klonlama Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

Göçün Kadın Sağlığına Etkileri

Uluslararası Katılımlı III. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2015, ss.137-138

Genital Mutilasyon

1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Zaman Yönetiminin İncelenmesi

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

LGBT Bireylerde Sağlık Hizmeti Önündeki Kültürel Engeller

Sosyal Boyutlarıyla Sağlık Çalışmaları, Doç. Dr. Selay Giray Yakut, Editör, Rating Academy, Çanakkale, ss.57-69, 2020

Gender, Culture, Midwifery/Nursing

Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.132-141, 2020

Diyabet Bakımında Yapay Zeka Kullanımı

Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Yaklaşımlar 2, Bedriye Tunçsiper,Ferruh Taşpınar,Özüm Erkin Geyiktepe, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.393-404, 2020

ÇERKEZLERDE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK VE GELENEKSEL SAĞLIK UYGULAMALARI

Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik ve Geleneksel Sağlık Uygulamaları, Gülbu Tanrıverdi, Editör, Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Org. Tic.Ltd. Şti. , Çanakkale, ss.61-87, 2020

COVID-19 Pandemisi ve Kültürel Yaklaşımlar

COVID - 19 Pandemisi ve Halk Sağlığı Hemşireliği - 2020, Seçil Aksayan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.74-82, 2020

Budizm ve Hemşirelik Yaklaşımları

Farklı Dinler ve Hemşirelik Yaklaşımları, Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.131-163, 2019