Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Systematic Literature Review of the Customer Interface

International Scientific Conference "BRIDGE 2022", Prizren, Serbia, 9 - 10 October 2022, pp.101-106

Financial Institutions in Kosovo and Their Role in Economic Stability

ICEB'19 - International Congress of Economics and Business, Bursa, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.26 Creative Commons License

The Study of Evaluation OECD Member Countries Based on The Enabling Trade Index

VI. International Multidisciplinary Congress of Euraisa, Rome, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.78 Creative Commons License

The Study of Evaluation BRICS-T Countries Based on The Global Competitiveness Index

Teras Şevçenko Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 11 - 13 August 2018, pp.46 Creative Commons License

Tüketicilerin Online Alışveriş Davranışları Hakkındaki Görüşleri Gökçeada Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.369-376 Creative Commons License

İş Sağlığı ve Güvenliği Tespitlerinin İş Kazalarına Etkileri: Sektörel ve Yıl Bazında Değerlendirilmesi

”, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1-12 Creative Commons License

Algılanan Sosyal Desteğin İçgüdüsel Satın Alma Davranışı Üzereine Etkilerinin Belirlenmesi

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.436-445 Creative Commons License

Tüketicilerin Reklamlara Yönelik Etik Algısının İncelenmesi: Gökçeada MYO Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

II. Uluslararası Doğunu Batısı Batının Doğusu Konferansı, Praha, Czech Republic, 4 - 06 July 2017, pp.453 Creative Commons License

Role and Challenges of Women in Tourism Sector

7th. International Women and Business Conference, Prizren, Kosovo, 9 - 11 May 2016, pp.260-266 Creative Commons License Sustainable Development

Muhasebecilerin Etik Değer Anlayışları, Edirne İl Merkezinde Yapılan Bir Araştırma

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.44-53

Enflasyon ve Para Arzının Kosova Ekonomisine Etkisinin İncelenmesi, 2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.23-32

Corporate Sustainability Index: Dow Jones Index”

7th International Student Conference on Governance Fraud Ethics and CSR, İstanbul, Turkey, 09 May 2011

Edirne İl Merkezindeki Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerin Sosyal Sorumluluğa Etkileri

Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Uluslararası Öğrenci Konferansı, Nevşehir, Turkey, 7 - 11 February 2011

Books & Book Chapters

BAĞIMLI (KOMPÜLSİF) TÜKETİCİ

in: TÜKETİCİ TİPOLOJİLERİ, Özkaynar, Kürşad, Yılmaz, Aykut ve Yolcu, Tarık, Editor, Nobel, Ankara, pp.73-92, 2022

HİZMET İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA

in: DİSİPLİNLERARASI BOYUTLARIYLA HİZMET İŞLETMELERİ, YILDIRIM, YUSUF, Editor, EĞİTİM, İstanbul, pp.37-56, 2022

Study of Relationship Between Five Factor Personality Theory and Career Decisions: A Research on Gökçeada Vocational School Students

in: Recent Researches on Social Sciences, Roman Dorczak,Hasan Arslan,Rafal Musialik, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.277-289, 2018 Creative Commons License

The Economy of The Balkan Countries and Their Approach to The Financial Markets

in: The Progress of Financial Markets in Balkan Contries: Theory and Practice, Luan Vardari, Editor, SHİKS publishing Library, Priştine, pp.3-28, 2018 Creative Commons License