Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tiktok’ta Bir Altkültür Örneği: WitchTok

6th Cultural Informatiics, Communiicatiion&Media Studiies Conference, Turkey, 26 September 2022

TELEVİZYONLARDA YER ALAN HALK KÜLTÜRÜ İÇERİKLİ PROGRAMLARA BİR BAKIŞ: GELENEĞİN KALP ATIŞLARI ÖRNEĞİ

ASES II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, İzmir, Turkey, 02 October 2022, pp.63-64

YeşimUstaoğlu’nun Araf Filmindeki Anne Karakterlerinin İncelenmesi

1. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 May 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Medya ve İslamofobi

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 03 November 2021 Creative Commons License

Esmalar’dan Karma’ya, Facebook’ta İslamî Kavramların Bulanıklaşması

Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 May 2021

NEW AGE UYGULAMALARINDAN-İNANÇLARINDAN ASTROLOJİNİN FACEBOOK’TA YER ALIŞININ BETİMSEL ANALİZİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES - 4, Karabük, Turkey, 20 December 2020

Books & Book Chapters

“AĞ BAĞLANTILI BİR ÇERÇEVELEME BİÇİMİ OLARAK LİNÇ KÜLTÜRÜ

in: A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-7, Çiftçi Hasan, Ilgın Ö. Hicran, Editor, İksad Yayınevi, Adıyaman, pp.517-534, 2022

Meta Logosuna Dair Göstergebilimsel Bir Çözümleme

in: KÜLTÜR GÖSTERGEBİLİMİ 21. Yüzyılda Yaşam Biçimlerinin Çözümlenmesi, GÜNAY, V. Doğan. KALELĠOĞLU, Murat. ÇANAKPINAR, Betül., Editor, Papatya Bilim, İstanbul, pp.185-206, 2022

DİJİTAL MAHREMİYET VE MAHREMİYETİN ÇELİŞKİSİ

in: İLETİŞİMİN DİJİTAL HALİ , Koç Emine Nur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.233-247, 2022

METAVERSENİN EKOSİSTEMİ VE OLASI RİSKLER

in: İLETİŞİM VE MEDYA ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR X, Kazaz Mete, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.41-56, 2022

Astroloji ve Facebook

in: Yeni Dini Hareketler ve Misyonerlik, Turan Süleyman, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.300-321, 2022

Dijital Dönüşümün Eşiğinde: Metaverse- Meta-Kültür

in: Dijital Devrim, Ayten Övür, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.233-242, 2022

TÜRKİYE’DE YENİ DİJİTAL TECRÜBELERDEN BİRİ DİJİTAL MİSTİSİZM: FACEBOOK ÖRNEĞİ

in: Dijital Yayıncılık, Doç. Dr. Fatih KURT, Editor, Diyanet Yayınları, Ankara, pp.720-746, 2021

Anadolu'ya Adını Veren Kadınlar

Okur Kitaplığı, İstanbul, 2013

Anadolu'nun Ermiş Kadınları

Okur Kitaplığı, İstanbul, 2011

Other Publications