Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

  • 2012 - Devam Ediyor Beçin Kalesi Kazısı

    Pamukkale Üniversitesi - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turkey

Sanatsal Etkinlik

  • Temmuz 2009 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

  • Ekim 2007 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Öğretim Elemanları Sergisi

  • Eylül 2007 16. Çevre Sanatçıları Karma Sergisi