Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2009 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi