Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Analysis of The Education Incentive Policy for Private Education Institutions in Turkey

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

 • 2011 Postgraduate

  Türkiye'de Ortaöğretim Kademesi ile ilgili Son On Yıldaki Sayısal Değişmeler (2000-2009)

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English