Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2014 - Devam Ediyor Milli Folklor

    Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2020 Folklore-Edebiyat

    Diğer Dergiler