Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Folkloric Life in canakkale Villages: A Conceptual Model Development

MILLI FOLKLOR, sa.119, ss.140-151, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÖYLÜ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN HALK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇANAKKALE KÖY KADINLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Motif Academy Journal of Folklore, cilt.11, sa.23, ss.19-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKMEN HALK DESTANI GÖROĞLU ÜZERİNE MİTOLOJİK İNCELEMELER

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, sa.8, ss.239-256, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇANAKKALE KAYADERE KÖYÜNE AİT TÖREN İNCELEMELERİ

Folklor/Edebiyat, cilt.10, sa.40, ss.125-133, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KÖY YAŞAMININ ANALİZİ: KAVRAMSAL BİR MODEL GELİŞTİRME

3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 12 - 16 Eylül 2018

FIKRALARININ YAPISAL ANALİZİ: FIKRA İNCELEMESİNE YÖNELİK MODEL TASARIMI

3. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 12 - 16 Eylül 2018, ss.92

Anadolu’dan Çanakkale’ye Kültürel Göçler Lâpseki Yöresi Yörükleri ve Düz Dokuma Yaygıları

Dokuz Eylül Üniversitesi Göç Temalı II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, ss.20-28

Kitap & Kitap Bölümleri

İzmir İli Menemen İlçesi Bağlı Çukurköy Köyünün Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Zafer Önler Armağanı, Dr. Öğretim Üyesi Osman Özer, Editör, Kanguru, 2019

FIKRALARIN SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN ÖRTÜK ÖLÇÜMLEMELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Türk Fıkra Kültürü, Öncül Kürşat, Çek Songül, Editör, Akçağ Yayınevi, Ankara, ss.69-82, 2017

Sözlü Anlatım

Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.343-386, 2007

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2019