Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Halkbilimsel Çerçevede Nazar Bocuğu

UTRAK 5. Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Turkey, 18 November 2022

SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜRDEN DİJİTAL KÜLTÜRE GEÇİŞTE HALK BİLİMİNİN DURUMU VE GELECEĞİ

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Gaziantep, Turkey, 21 January 2022

FIKRALARININ YAPISAL ANALİZİ: FIKRA İNCELEMESİNE YÖNELİK MODEL TASARIMI

3. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 12 - 16 September 2018, pp.92

KÖY YAŞAMININ ANALİZİ: KAVRAMSAL BİR MODEL GELİŞTİRME

3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 12 - 16 September 2018

Anadolu’dan Çanakkale’ye Kültürel Göçler Lâpseki Yöresi Yörükleri ve Düz Dokuma Yaygıları

Dokuz Eylül Üniversitesi Göç Temalı II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.20-28

Books & Book Chapters

Mikhail Bakhtin'in Karnaveleks Kuramı Çerçevesinde Dijital Çağda Halk Bilimi'nin Geleceği

in: PROF.DR. METİN EKİCİ ARMAĞANI, , Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.389-394, 2022

İzmir İli Menemen İlçesi Bağlı Çukurköy Köyünün Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Bir İnceleme

in: Prof. Dr. Zafer Önler Armağanı, Dr. Öğretim Üyesi Osman Özer, Editor, Kanguru, 2019

FIKRALARIN SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN ÖRTÜK ÖLÇÜMLEMELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

in: Türk Fıkra Kültürü, Öncül Kürşat, Çek Songül, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.69-82, 2017

Sözlü Anlatım

in: Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, Bayraktar N., Editor, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, pp.343-386, 2007

Sözlü Anlatım

in: Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.343-386, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Metrics

Publication

24

Project

5
UN Sustainable Development Goals