Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Folkloric Life in canakkale Villages: A Conceptual Model Development

MILLI FOLKLOR, no.119, pp.140-151, 2018 (Journal Indexed in AHCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

TÜRKMEN HALK DESTANI GÖROĞLU ÜZERİNE MİTOLOJİK İNCELEMELER

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.239-256, 2011 (Other Refereed National Journals)

ÇANAKKALE KAYADERE KÖYÜNE AİT TÖREN İNCELEMELERİ

Folklor/Edebiyat, vol.10, no.40, pp.125-133, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÖY YAŞAMININ ANALİZİ: KAVRAMSAL BİR MODEL GELİŞTİRME

3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 12 - 16 September 2018

FIKRALARININ YAPISAL ANALİZİ: FIKRA İNCELEMESİNE YÖNELİK MODEL TASARIMI

3. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 12 - 16 September 2018, pp.92

Anadolu’dan Çanakkale’ye Kültürel Göçler Lâpseki Yöresi Yörükleri ve Düz Dokuma Yaygıları

Dokuz Eylül Üniversitesi Göç Temalı II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.20-28

Books & Book Chapters

İzmir İli Menemen İlçesi Bağlı Çukurköy Köyünün Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Bir İnceleme

in: Prof. Dr. Zafer Önler Armağanı, Dr. Öğretim Üyesi Osman Özer, Editor, Kanguru, 2019

FIKRALARIN SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN ÖRTÜK ÖLÇÜMLEMELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

in: Türk Fıkra Kültürü, Öncül Kürşat, Çek Songül, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.69-82, 2017

Sözlü Anlatım

in: Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.343-386, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019