Achievements & Reputation

Awards

  • September 2017 Researcher Of The Year Award

    Internatıonal Congress On Turkısh World Socıal Scıences Research

  • October 2016 Bilim Teşvik Ödülü

    Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 2016 (3rd ICSSCA)