Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Eylül 2017 Researcher Of The Year Award

    Internatıonal Congress On Turkısh World Socıal Scıences Research

  • Ekim 2016 Bilim Teşvik Ödülü

    Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 2016 (3rd ICSSCA)