Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nineden-Dededen, Toruna Bilgi ve İletişim Teknojilerine Yönelik Metaforik Algılar

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.653-677, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lojistik Sektörü Çalışanlarının Duygusal ve Sosyal Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, cilt.3, ss.269-287, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Odaklı Sosyal Medya Ortamlarında Eğitim ve Eğlence

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, ss.241-253, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of the Case on Child Development Program Students Exposed to Emotional Abuse by Their Mothers

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.6, ss.92-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Social Problems Of Students In The Vocational School To Use Social Network: Qualitative Study

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences,, cilt.3, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social Development of 5 And 6 Year Old Children in Terms of Employment Status of Their Mothers

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.5, ss.73-80, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Candy Crush Saga Oyununa Yönelik Ergen Görüşleri Nitel Bir Çalışma

Akademik Bakış, ss.700-715, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalnızlık Duygusu ve Ölçümü

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi/ The Juornal of Social Science, ss.273-286, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebe Kadınların Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, ss.332-339, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Eğitiminde Çocukların Sayıları Öğrenmesinde Resimli Tipografi Kartlarının Etkisi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.13-28, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metaphorıc Perceptıons Of The Elderly Concernıng Death

Internatıonal Congress On Turkısh World Socıal Scıences Research, Tirane, Arnavutluk, 11 - 15 Eylül 2017, ss.41

The Loneliness Factors In Elderly People

Internatıonal Congress On Turkısh World Socıal Scıences Research, Tirane, Arnavutluk, 11 - 15 Eylül 2017, ss.33

Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ULEAD 2017 VII Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.219-227

Çocuklara öğrenmeyi Kolaylaştıracak Eğitsel Materyaller Tasarlama

ULEAD 2017 VII Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.25-31

İdeal Öğrenci Ölçeği Geliştirme Çalışması

ULEAD 2017 ULUSLAR ARASI EGİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.236-243

The Effects Of Psychoeducation Program For Decreasing Social Appearance Anxiety On Social Appearance Anxiety Levels Of High School Students

Innovatıon And Global IssuesIn Socıal Scıences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.239-246

Nineden Dededen Toruna Bilgi Ve İletişim Teknojilerine İlişkin Metoforik Algılar

”, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 2016 (3rd ICSSCA), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.352-364

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 2016 (3rd ICSSCA), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.152-160

Engelli Bireylerin Yalnızlık Durumlarının İncelenmesi

ELMIS 2016, Konya, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, ss.116-124

Eveluating Perceptions Of Syrian Child Refugess Through Drawing

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 11 - 13 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

The Effect of the Psycho-Education Program “First Step toMarriage” on Evaluation of University Students RegardingTheir Relationships and Happiness Levels

Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.599-612, 2017

Öfke Denetimi Eğitiminin İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi

Deneysel Olarak SınanmışGrupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları I, Serdar ERKAN, Alim KAYA, Editör, A PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.307-353, 2017

CAREER BARRIERS PERCEIVED BY THE STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOLOF HIGHER EDUCATION AND SOLUTION ALTERNATIVES:CASE OF DEVELI DISTRICT

Researches On Scıence And Art İn 21 St Century Turkey, Hasan ARAPGIRLIOGLU, Atilla ATIK, Robert L. ELLIOTT, Edward TURGEON, Editör, Gece Publishing., Ankara, ss.302-308, 2017

Daha Güçlü Bir Aile İçin: Aile Toplantıları

Aile Yaşam Dinamiği, Gülen BARAN, Editör, Pelikan Kitap Evi, Ankara, ss.271-300, 2016

YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROJELERİ

DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK, Akgül B.,Çelik T, Dağlı A., Çöteli M.G, Editör, NOBEL ADANA, 2015