Education Information

Education Information

  • 2015 - 2019 Doctorate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

Dissertations

  • 2015 Post Graduate

    Petrol Fiyatlarındaki Değişikliğin Türkiye İmalat Sanayi ve İstihdamı Üzerindeki Etkileri

    Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat