Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Dış Göç ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir Analiz

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu, Bandırma, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019, ss.693-699

Elektrik Tüketimi, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkiler:TR2 Batı Marmara Bölgesi İçin Panel Veri Analizi

3th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENTAND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM“THE FUTURE OF BANDIRMA, Balıkesir, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

EKONOMİK FİNANSAL VE POLİTİK RİSKLERİN TÜKETİCİ GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, ELAGÖZ İsmail, ERDOĞAN Göktürk , GEZEN Aslı, YILMAZ Abdullah, Editör, GeceAkademi, ss.206-224, 2019

Ekonomik Finansal ve Politik Risklerin Tüketici Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, İsmail Elagöz, Göktürk Erdoğan, Aslı Gezen, Abdullah Yılmaz, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.205-224, 2019