Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2015 - 2019 Doktora

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2015 Yüksek Lisans

    Petrol Fiyatlarındaki Değişikliğin Türkiye İmalat Sanayi ve İstihdamı Üzerindeki Etkileri

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat