İletişim

Adres Bilgileri

  • B-202

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

E-posta Bilgileri