Education Information

Education Information

 • 1994 - 1998 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1994 Undergraduate

  Gazi University, --------------------------------, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Institute of Public Administration for Turkey and The Middle East, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Türkiye'de Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nın Yönetim ve Denetiminde Verimlilik

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 • 1992 Postgraduate

  Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Pansiyon Yönetimi

  Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English