Publications & Works

Articles Published in Other Journals

METODOLOJİK AÇIDAN LİSANSÜSTÜ BİTİRME TEZLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Management and Political Sciences Review, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ABD ve Almanya Yerel YönetimlerininKarşılaştırılması

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.27, pp.33-58, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yöneticilik Özellikleri Açısından Atatürk

Askeri Tarih ve Stratejik Etüt, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Denetim Açısından Bulgaristan Yunanistan ve Türkiye Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.24, pp.205-307, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kent Konseylerinin Sorunları Üzerine Bir İnceleme Çanakkale Kent Konseyi Örneği

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.22, pp.85-106, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale Meslek Yüksekokulu Mobilya Dekorasyon Eğitimi Üzerine Araştırma

Mesleki Bilimler Dergisi, vol.1, pp.8-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları ve Çevresel Etkileri Denizli Kızıldere Jeotermal Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisiİ, vol.10, no.19, pp.115-133, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Petrol Boru Hatlarının Çukurova ya Katkıları ve Çevresel Etkileri

Mühendis ve Makina Dergisi, vol.48, no.575, pp.92-96, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yasal Yönetsel Sorumluluk Açısından Kent Konseyleri

II. Kent Konseyleri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 10 - 11 April 2015

MANAGEMENT CHALLENGES OF NGOs: A QUALITATIVE STUDY

9.Uluslararası Sivil Tolum Kuruluşları Kongresi, 15 - 16 November 2018

Yöneticilerin Yönetilmesi Açısından Yönetici Asistanlığı

13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 25 October 2014

Yerel Ürünlerin Yöresel Tanıtıma Katkıları Gökçeada Efi Badem Örneği

Cittaslow Gökçeada Gastronomi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 25 April 2104

Anayasalarda Kadın Haklarının Ka Der i

8. Uluslararası STK Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 October 2013

Gökçeada Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, Bursa, Turkey, 22 March 2013

Hukuksal Sorumluluk Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 October 2011

ÇMYO İİPB Öğrencilerinin Kariyer Planlamaları Üzerine Bir Araştırma

2011-Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.3, pp.1859-1866

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi Yeni Yönelişler ve Sorunlar UYK 2011 Kongresi

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27 May 2011, pp.1

Küresel Krizler Türkiye nin Küresel Sisteme Eklemlenmesinin Bir Aracı Mıdır

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010

Sosyal Girişimcilik Açısından Doğa ve Çevre Vakfı

VI. Uluslararası STK Kongresi “Sosyal Girişimcilik", Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2009, pp.413-426

Ladik ten Denizli ye Kent İçme Suyunun Öyküsü

Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, Denizli, Turkey, 22 December 2008

Türkiye de Kentsel Yenileme Projelerine Bir Örnek Malatya Sümerbank Fabrikası ndan Malatya Yaşam Merkezi ne Bir Kentsel Yenileme Öyküsü

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu: Kentsel Yeniden Yapılanma, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2008

Küresel Barış ve Çevre Kirliliği Açısından Karadeniz

V.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008 Sustainable Development

Türkiye de 1980 Sonrası Kamu Reformlarının Kamu Yönetimi Disiplini Üzerine Etkileri

VI. Kamu Yönetimi Forumu, Bolu, Turkey, 09 October 2008 - 11 October 1908

Petrol Boru Hatlarının Çukurova ya Katkıları ve Çevresel Etkileri

I. Çukurova’da Sanayileşme ve Çevre, Adana, Turkey, 30 November - 01 December 2007, pp.113-119 Sustainable Development

Malatya Belediyesi Katı Atık Yönetimi

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007 Sustainable Development

Teknoloji Yönetimi ve Çevre Kayseri Silver Grubu Uygulaması

Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 18 - 19 May 2007, pp.99-104

Türkiye nin Enerji Geçidi Olmasının Ekonomik Etkileri Yaratacağı Çevre ve Güvenlik Sorunları

Globalleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Uluslararası Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007, pp.301-308

Yöneticilerin Kariyer Geliştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi Malatya İli Örneği

4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 16 September 2005, pp.270-291

Hastane Yönetiminde Personel Eğitiminin Yönetimsel Verimliliğe Etkileri Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi TÖTM Örneği

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2002, pp.422

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında YİBO Yönetim Sorunları ve Toplam Kalite Yönetimi

Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 October 1999, pp.209-220

Books & Book Chapters