Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Investigation of Smartphone Addiction Levels Among University Students

Internetional Journal of Culture and Social Studies, vol.4, no.1, pp.326-333, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of football coaches STAI anxiety level on problem solving skill.

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.8, pp.14-24, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AKTİF VİDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.657

Dansçılarda Egzersiz Bağımlılığı Semptomunun İncelenmesi

13. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 16 December - 18 November 2011

Futsal Sporcularında Görülen Sakatlanma Türlerinin ve Sebeplerinin İncelenmesi

12. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012

Dansçılarda Görülen Sakatlanmalar ve Sebeplerinin İncelenmesi

13. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 16 - 18 December 2011