Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Effect of Testicular Self-Examination Education on Knowledge, Performance, and Health Beliefs of Turkish Men.

Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education, vol.33, pp.398-403, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Venöz Ayak Ülser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, no.3, pp.333-339, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.46-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Relationship Between Fever and Haemodynamic Parameters in Surgical Febrile Patients: A Review

SCIREA Journal of Clinical Medicine, vol.1, no.2, pp.136-145, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Öz Bakım Davranışlarının Değerlendirilmesi

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.24, no.2, pp.66-71, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Fever Evaluation, Complication and Treatment in Surgical Patients

CLINICAL MEDICINE & RESEARCH, vol.5, no.1, pp.11-15, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of Self-Care Behaviours of Patients with Heart Failure

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.24, no.2, pp.66-71, 2016 (ESCI) identifier identifier identifier

Erkeklerin Kendi Kendine Testis Muayenesi ve Testis Kanseri Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.22, no.1, pp.33-38, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Therapeutic Properties of Zingiber officinale Roscoe: A Review.

European Journal of Medicinal Plants, vol.4, no.12, pp.1431-1446, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Ameliyat Sonrası Ateş ve Hemşirelik Bakımı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.309-322, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Vücut Sıcaklığındaki Yükselmenin Hemodinamik Parametrelere Etkisi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.3, no.3, pp.73-79, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası Hastalara Verilen Direkt Bakımın Türü ve Harcanan Zamanın İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergis, vol.27, no.2, pp.27-36, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Açık Kalp Cerrahi Sonrası Hastalarında Hemşirelik Bakımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.26, no.1, pp.77-86, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VENÖZ AYAK ÜLSER BAKIM VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, 2 - 04 May 2018, pp.815-820

Cerrahi Hastalarında Güvenli Sıvı Yöntemi

8. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 November 2013

Determination of The Time and Type of Direct Care Given to Patients After Coronary Artery Bypass Graft

4th Congress of Updation In cardiology & Cardivascular Surgery, 28 November - 02 December 2008