Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Testicular Self-Examination Education on Knowledge, Performance, and Health Beliefs of Turkish Men.

Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education, cilt.33, ss.398-403, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Risk factors associated with early symptoms of acute coronary syndrome related-age

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING, cilt.14, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of fever on haemodynamic parameters in neurosurgical intensive care unit patients.

Intensive & critical care nursing, cilt.30, ss.325-32, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of peripheral cold application on core body temperature and haemodynamic parameters in febrile patients.

International journal of nursing practice, cilt.20, ss.156-163, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Venöz Ayak Ülser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, sa.3, ss.333-339, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.46-55, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi

Journal of Contemporary Medicine, cilt.7, sa.3, ss.225-233, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Assessment Patients’ Satisfaction Related on Quality of Care: A Cross-sectional Descriptive Study

Asian Journal of Medicine and Health, cilt.3, ss.34-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Fever and Haemodynamic Parameters in Surgical Febrile Patients: A Review

SCIREA Journal of Clinical Medicine, cilt.1, sa.2, ss.136-145, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Prevalence, Severity and Occupational Risk Factors of Low Back Pain among ICU Nurses

Ulutas Medical Journal, cilt.2, sa.3, ss.138-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Öz Bakım Davranışlarının Değerlendirilmesi

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.66-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fever Evaluation, Complication and Treatment in Surgical Patients

CLINICAL MEDICINE & RESEARCH, cilt.5, sa.1, ss.11-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hospital-Acquired Infections in Internal-Surgical Intensive Care Unit Patients: A Retrospective Study

CLINICAL MEDICINE & RESEARCH, cilt.5, sa.1, ss.6-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Self-Care Behaviours of Patients with Heart Failure

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.24, sa.2, ss.66-71, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Clinical Presentation Related on Risk Factors in Older and Younger Patients with Acute Coronary Syndrome

International Journal of Clinical Cardiology, cilt.2, sa.8, ss.6-10, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Therapeutic Properties of Zingiber officinale Roscoe: A Review.

European Journal of Medicinal Plants, cilt.4, sa.12, ss.1431-1446, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Erkeklerin Kendi Kendine Testis Muayenesi ve Testis Kanseri Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.33-38, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ameliyat Sonrası Ateş ve Hemşirelik Bakımı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.309-322, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası Hastalara Verilen Direkt Bakımın Türü ve Harcanan Zamanın İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergis, cilt.27, sa.2, ss.27-36, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vücut Sıcaklığındaki Yükselmenin Hemodinamik Parametrelere Etkisi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.73-79, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Açık Kalp Cerrahi Sonrası Hastalarında Hemşirelik Bakımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.77-86, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Self Care Education Program on Quality of Life of Hemophilia Adolescents

Daneshvar Medicine, cilt.18, sa.69, ss.1-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Self care training program on quality life of Hemophilia adolescents

Daneshvar Medicine, cilt.14, sa.69, ss.1-8, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VENÖZ AYAK ÜLSER BAKIM VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.815-820

Evaluation of self-care behaviors of patients with heart failure

20th international nursign research confrence, 15 - 18 Kasım 2016

Cerrahi Hastalarında Güvenli Sıvı Yöntemi

8. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013

Determination of The Time and Type of Direct Care Given to Patients After Coronary Artery Bypass Graft

4th Congress of Updation In cardiology & Cardivascular Surgery, 28 Kasım - 02 Aralık 2008