Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Psikoloji

  • Eğitim

  • Spor Bilimleri ve Teknolojisi

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Spor Yönetim Bilimleri