Assoc. Prof. İLKNUR KARAASLAN


Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Labor Economics and Industrial Relations, Social Politics and Social Security

Metrics

Publication

25

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Avrupa Topluluğu'nun Sosyal Politikaları Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Sustainable Development

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

1997

1997

Postgraduate

Sustainable Development

Istanbul University, Institute Of Social Sciences

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Labor Economics and Industrial Relations

Social Politics and Social Security

Academic Titles / Tasks

2015 - 2020

2015 - 2020

Assistant Professor

Kirklareli University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Director of the Center

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2015 - 2020

2015 - 2020

Head of Department

Kirklareli University, Health Academy, Department Of Socıal Servıces

2015 - 2020

2015 - 2020

Director of the Center

Kirklareli University, Women's Studıes Research Center

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Birleşmiş Milletler engelli Hakları Sözleşmesi ve Türkiye

Karaaslan İ., Kul Parlak N.

TAEM ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 20 June 2019

2019

2019

YENİ SANAYİLEŞEN KENTLERDE KADINLARIN EMEK PİYASASINA GİRİŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLERR

KARAASLAN İ., GÜMÜŞ İ., ATALAY M., CAN Y.

15. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Rabat, Malta, 21 - 24 April 2019

2018

2018

Barriers Encountered by Women in Employment; A Research on Kırklareli Labor Market

Karaaslan İ., Gümüş İ., Atalay M., Can Y.

Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü: Kırklareli'nin Geleceği Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 28 - 29 November 2018, pp.1 Sustainable Development

2018

2018

YENİ SANAYİLEŞEN KENTLERDE KADINLARIN EMEK PİYASASINA GİRİŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLER

KARAASLAN İ., GÜMÜŞ İ., ATALAY M., CAN Y.

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

2017

2017

Conditional Cash Transfer Practices in the World and Turkey; A Field Study in Kırklareli Central Yayla District

Karaaslan İ.

Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica, Montenegro, 19 - 22 May 2017, pp.1

2015

2015

Yoksullukla Mücadelede Beşeri Sermayenin Şartlı Nakit Transferleriyle Güçlendirilmesi Dünya dan ve Türkiye den Örnekler

KARAASLAN İ.

ICEF-2015 İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2015

2015

2015

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İSTİHDAM ODAKLI ASGARİ GELİR DESTEĞİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KARAASLAN İ.

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişileri Kongresi, Turkey, 15 - 17 May 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

REFLEX OF LABOR MARKETS AT THE BEGINNING OF THE COVID-19 EPIDEMIC: AN INVESTIGATION ON SOUTH EUROPEAN COUNTRIES

Karaaslan İ.

in: Economic Policies and Employment in Turkey (1990-2020), Nihat Altuntepe, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.603-626, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Communication in Human Resources Management; Conflict, Stress, Virtual Communication

Karaaslan İ.

in: Human Resources Management , Ali Şahin Örnek, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.602-624, 2021

2021

2021

A Field Study on the Barriers Encountered by Women in Entry to the Labor Market in the Example of TR21 Thrace Region

Atalay M., Karaaslan İ., Gümüş İ., Can Y.

in: Industrialization and Women's Employment in Thrace, Muhammet Atalay, Editor, İskenderiye Kitap, İstanbul, pp.50-81, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Labor Market Dynamics in Turkey in the 2000s

Karaaslan İ.

in: 2000'li Yıllarda Türkiye'de İşgücü Piyasası Dinamikleri, Şenol Öztürk, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.7-238, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Barriers to Female Employment

Karaaslan İ.

in: Industrialization and Women's Employment in Thrace, Muhammet Atalay, Editor, İskenderiye Kitap, İstanbul, pp.23-49, 2021 Sustainable Development

2016

2016

Avrupa Birliği'nde İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği ve Türkiye'nin Uyumu

Karaaslan İ.

Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim, Ankara, 2016 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

2017

2017

Encyclopedia of Economics and Society

KARAASLAN İ.

SAGE Publication, pp., 2017

2015

2015

Encyclopedia of World Poverty

KARAASLAN İ.

SAGE Publication, pp., 2015 Sustainable Development

Supported Projects