Arş.Gör.

İNCİ ULUDAĞ


Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik, Türkiye

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyomühendislik, Türkiye

2013 - 2017

2013 - 2017

Lisans

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi , Biyomühendislik, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyokimya, Biyomoleküller, Biyoteknoloji, Biyomateryal, Biyoreaktör, Biyosensör, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

A new immobilization route for immunosensors: CNBr activation for covalent attachment of anti-Leptin onto the electrode surfaces

ULUDAĞ İ. , SEZGİNTÜRK M. K.

2nd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (2nd ICABC 2020), Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mart 2020, ss.1

2020

2020

Impedimetric Analysis of Sarcosine by Using Aptamer Modified Gold-Coated ITO Electrode

ÖZYURT C. , ULUDAĞ İ. , SEZGİNTÜRK M. K.

2nd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (2nd ICABC 2020), Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mart 2020, ss.1


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1