Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Fuji (Malus domestica Cv. Fuji Zhen Aztec) Elma Çeşidinde Kalite Özelliklerine Etkileri

ÇOMÜ LAPSEKİ MYO UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (LJAR), cilt.1, ss.61-68, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Taze Fasulyenin Soğukta Muhafazasında Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, no.9, ss.57-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

POSTHARVEST HANDLING OF FRUIT AND VEGETABLES IN TURKEY

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES B-HORTICULTURE, cilt.60, ss.285-290, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye'de Yumuşak Çekirdekli Meyvelerin Durumu

Tarım Türk, ss.22-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale’de Elma Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), cilt.2, ss.35-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale’de Elma Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), cilt.2, ss.35-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale’de Elma Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), cilt.2, ss.35-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çanakkale'de Elma Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.35-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaman İlinde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesisi Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.159-163, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Meyvelerinin Fizyolojik ve Kimyasal Yapılarında Meydana Gelen Değişimler

BAHÇE - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.33, ss.17-26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Combined Effects of 1-Methylcyclopropene and Modified Atmosphere Packaging on Fruit Quality of 'Fuyu' Persimmon Fruit During Storage

10th International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2009, cilt.876, ss.151-158 identifier identifier

Çanakkale Yöresinde Yetiştirlen Ayva Popülasyonunda Farklı Ambalaj Tiplerinin Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antakya - Hatay, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2005, cilt.1, ss.453-460

Trabzon Hurmasında Farklı Hasat Zamanlarının Olgunluk ve Kaliteye Etkisi

II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2002, cilt.1, ss.317-325

Trabzon Hurmasında Farklı Ambalaj Tiplerinin Muhafaza Süresi, Olgunluk ve Kaliteye Etkisi

II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2002, cilt.1