Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Grain size-induced changes in carbon and nitrogen concentrations and characteristics of tomato harvest residue biochar

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.17, sa.9, ss.3917-3926, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Monitoring composting process of olive oil solid waste using FT-NIR spectroscopy

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.51, sa.6, ss.816-828, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of land cover types on soil aggregate stability and erodibility

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.190, sa.9, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Using Hydrus-2D Simulations to Predict Soil Water Contents on Soil Water Retention Barriers in Turfgrass

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, sa.24, ss.4322-4332, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

USING HYDRUS-2D SIMULATIONS TO PREDICT SOIL WATER CONTENTS ON SOIL WATER RETENTION BARRIERS IN TURFGRASS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.24, sa.12, ss.4322-4332, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of a new long-term drought resilient soil water retention technology

Journal of Soil and Water Conservation, cilt.69, sa.5, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of olive solid waste and olive solid waste compost application on soil properties and growth of Solanum lycopersicum

INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, cilt.82, ss.157-165, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of soil water retention barriers on turfgrass growth and soil water content

IRRIGATION SCIENCE, cilt.31, sa.4, ss.689-700, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of some quality properties of soils around land-mined areas and adjacent agricultural fields

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.184, sa.3, ss.1633-1643, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

USING SOIL UREASE ENZYME ACTIVITY AS SOIL QUALITY INDICATOR FOR REFLECTING FIRE INFLUENCE IN FOREST ECOSYSTEM

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, sa.12, ss.2380-2387, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of the water quality of Troia for the multipurpose usages

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.130, ss.389-402, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Simulation of leaching losses in the nitrogen cycle

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.37, ss.1973-1997, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Specific contributions of decaying alfalfa roots to nitrate leaching in a Kalamazoo loam soil

AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, cilt.109, ss.97-106, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil aggregate sequestration of cover crop root and shoot-derived nitrogen

PLANT AND SOIL, cilt.272, ss.263-276, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gis monitoring and evaluation of nitrogen pollution in the waters of Troy, Turkey

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.14, sa.1, ss.28-35, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changes in soil quality parameters after a wildfire in Gelibolu (Gallipoli) National Park, Turkey

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.14, ss.1184-1191, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECT OF MUNICIPAL WASTE COMPOST ON PHYSICAL CHARACTERISTICS OF CLAY SOILS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, sa.13, ss.1094-1098, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The impact of an open waste disposal site on soil and groundwater pollution

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, cilt.22, sa.6, ss.676-687, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pirina ve balık atıklarının birlikte kompostlanması ve toprak ıslahında kullanılması.

Anadolu Tarım Bilimleri, cilt.34, sa.2, ss.201-209, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çay çöpünden kompost yapımı ve oluşan kompostun bazı özellikleri

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.32, ss.109-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gökçeada topraklarının erozyon duyarlılığı.

Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.68-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağ Budama Artığı Kompostu Oluşturma Süreci ile Kompostun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.19-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Arazi Kullanım Türlerinin TopraktakiSuda Çözünebilir İyon Kapsamına Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, sa.3, ss.367-375, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.19, sa.4, ss.379-387, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determining The Potential of Biochar Production from Agricultural and Livestock Wastes in Turkey

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.19, sa.4, ss.379-387, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyer Uygulamaları Toprak Profilindeki Tuz İçeriğini Arttırır mı?

Tekirdağ Uni. Ziraat Fak. Derg, cilt.9, sa.3, ss.11-21, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Potential Use of Olive Oil Solid Waste in Agriculture

Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty, ss.1027-1032, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitkisel Üretim ve Uzaktan Algılama

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.4, ss.1-9, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The influence of clay content organic carbon and land use types on soil aggregate stability and tensile strength

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.28, sa.3, ss.155-162, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FATE OF ENVIRONMENTAL POLLUTANTS

WATER ENVIRONMENT RESEARCH, cilt.75, sa.6, ss.1-104, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Potential Use of Olive Oil Solid Waste in Agriculture.

International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, İzmir, Türkiye, ss.10

Using Olive Oil Solid Waste to Increase Soil Carbon Content and Improve Aggregate Stability.

International Soil Meeting (ISM) on “Soils Sustaining Life on Eart, Managing Soil and Technology”, Şanlıurfa, Türkiye, ss.10

Pirinadan Kompost Yapılarak Toprak Islahı ve Tarımda Kullanılması

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği., Çanakkale, Türkiye, ss.315

Çanakkale ve Çevresinde Meydana Gelen Orman Yangınlarının Toprak Özelliklerine Etkisi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği., Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.578

Soil Structure Stabilization of Olive Oil Solid Waste and Compost Applied Soils

International Soil Tillgage Research Organization 18th Triennial Conference, İzmir, Türkiye, ss.1

Changes in soil quality properties following olive oil solid waste and compost applications.

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, ss.1184

Temporal changes in soil aggregate stability after forest wildfire in Çanakkale-İntepe.

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.1027

Estimation of spatial changes in carbon and nitrogen contents in soil aggregate by ft-nır spectroscopy

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, ss.84

Temporal changes in soil nitrogen, carbon and carbon/nitrogen ratio after forest wildfire in Çanakkale-İntepe.

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.1032

Prediction of Nitrogen Status in Early Growth Stage of Wheat

Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture (in memory of Prof. Dr. Osman Tekinel), April 4-8, Çukurova University, Adana, Adana, Türkiye, ss.292

Characterization of biochar produced from green walnut shell

III. International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Pristina, Kosova, 12 - 14 Eylül 2019

Çay Çöpünden Kompost Yapımı ve Oluşan Kompostun Bazı Özellikleri

8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Mart 2019, ss.107

YEŞİL CEVİZ KABUĞU KOMPOSTUNUN OLUŞUM SÜRECİNDEKİ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL, BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ

5. ULUSLARARASI KATILIMLI TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ (5th INTERNATIONAL PARTICIPATION SOIL AND WATER RESOURCES CONGRESS), Kırklareli, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.1, ss.224-232

Effects of Green Walnut Husk and Olive Pomace Extracts on Growth of Tomato Plants and Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita)

CAACS 2017 : 19th International Conference on Agriculture, Agronomy and Crop Sciences, Roma, İtalya, 18 - 19 Eylül 2017, ss.1127

Effect of Different Application Rates of Tomato Stalk Biochar on Tomato Growth and Some Properties of Sandy Loam Soil

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.210

Pirinanın, Pirina Kompostunun ve Pirina Biyokömürünün Toprak Düzenleyici Olarak Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2015, ss.62

USE of SOIL WATER RETENTION TECHNOLOGY (SWRT) in CANAKKALE, TURKEY

Eurosoil, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.169

Effect of Olive Oil Solid Waste and Green Walnut Husk on Plant Parasitic and Saprophytic Nematodes in Natural Area

Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment, Shumen, Bulgaristan, 16 - 17 Mayıs 2014, ss.12

Su Tutma Bariyerlerinin Çim Gelişimi Üzerine Etkileri

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.165-172

A New Soil Water Retention Technology: Retaining Soil Water and Nutrients in the Plant Root Zone

8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"., İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.222-224

Estimation of spatial changes in carbon and nitrogen contents in Soil Aggregate by FT NIR Spectroscopy

International Soil Science Congress on ”Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.84

Temporal changes in soil nitrogen, carbon and carbon/nitrogen ratio after forest wildfire in Çanakkale-İntepe.

International Soil Science Congress on "Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality", Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.1

Using Chlorophyll Meter to Predict Sunflower Nitrogen Content after Olive Solid Waste Applications

International Symposium on Application of Precision Agriculture for Fruits and Vegetables, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Nisan 2009, cilt.824, ss.163-170 identifier identifier

Potential Use of Olive Solid Waste in Agriculture

International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Kuşadası, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.1027-1031

Determination of Organic Matter Mineralization in Compost Amended Soils Using FT NIR Spectroscopy

International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Kuşadası, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.453-460

Using Chlorophyll Meter Reading to Predict Sunflower Nitrogen Content

International Symposium: Application of Precision Agriculture for Fruits and Vegetables, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Ocak 2008, ss.31

Predicting olive solid waste compost quality using FT NIR spectroscopy

International Symposium on Application of precision agriculture for fruits and vegetables, Orlando FL, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Ocak 2008, ss.70

Tuz stresinin ayçiçeği (Helianthus annuus) üzerine etkilerinin yansıma teknikleri yardımıyla belirlenmesi

1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli–2006 (UZAL-CBS–2006), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2006

Nitrogen leaching in an aquatic terrestrial transition zone

NATO Advanced Research Workshop on Groundwater and Ecosystems, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.70, ss.195-198 identifier

Effects of different soil management systems on soil quality and crop yield in arid region soils

Fourth International Conference on Land Degradation, Cartagena, Kolombiya, 12 - 17 Eylül 2004, ss.285

Dijital görüntü kullanarak buğday bitkisinde azot durumunun tahmini

Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Aydın, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.114-122

Profile developments and some properties of Vertisols formed on different phusiographic units

International Soil Congres on Natural Resource Management For Sustainable Development, 7 - 10 Haziran 2004

Değişik Dozlarda ve Düzeylerde Kalsiyum Uygulamalarının Domates Kalitesi Üzerine Etkileri

II.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2002, ss.305-310

The effects of different soil management systems on soil enzymes activities in arid region soils

Proceedings of International Symposium on Sustainable Use and Management of soils in Arid and Semiarid Regions, Cartagena, Kolombiya, 22 - 26 Eylül 2002, cilt.2, ss.179

Kitap & Kitap Bölümleri

Alternatif Bitki Besin Elementi Kaynakları ve Toprak Düzenleyiciler

Toprak Amenajmanı, Sabit Erşahin, Taşkın Öztaş, Ayten Namlı, Gülay karahan, Editör, Gazi Kitabevi, ss.449-506, 2015

Earthworms and Soil Structure . In

Biology of Earthworms, Karaca, Ayten (Ed.), Editör, Springer,, ss.39-51, 2011

Importance of Soil Quality in Organic agriculture

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Eraslan İ.H. ve F. Şelli, Editör, ?, 2006

Nitrogen Leaching in an aquatic terrestrial transition zone

Groundwater and Ecosystems, A. Baba, K.W.F. Howard and O. Gunduz, Editör, NATO Sciences Series IV: Earth and Environmental Sciences, ss.195-204, 2006

Dardanos Yerleşkesi Toprakları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2004

Üvecik İşletme Arazisi Toprakları

Çanakkale Onsekiz Mart Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2004