Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Language Education Now and in the Future: Robot, AI, Self-Directed Learning and Dialogue”

Japanese language education in Europe vol.23 (AJE), vol.1, no.1, pp.124-158, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Video conferencing discussions for cross-cultural understanding and Japanese language education: adopting deep active learning

Japanese language education in Europe 22, vol.22, no.22, pp.514-519, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Philosophical Analysis of Understanding Others through Video-Screen

Japanese Language Education in Europe, pp.346-352, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

" Reconsidering “Cross-Cultural Understanding” in Video Conferencing - Based on Arguments of “Other”.

Japanese Language Education in Europe, pp.162-168, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

About to discuss Culture in Videoconferenceing

Cultural Factors Intervening in Videoconferenceing, pp.24-27, 2013 (Non-Refreed Journal)

Cubic Expression in the propaganda graphic magazine Front as a development of photo-reportage and constructivism during WW2 in Japan.

Journal of Cultural Studies in Body, Design, Media, Music and Text, vol.10, no.2, pp.143-169, 2011 (International Refereed University Journal)

Technology for "Camera Operator": about the development of the photographic technology until digital photography and the transformation of photographing

Journal of Cultural Studies in Body, Design, Media, Music and Text, vol.9, no.1, pp.21-42, 2009 (National Refreed University Journal)

Making an effective use of TV advertisements in classroom -Useages and practice for the beginner's class.

9.Japanese Language Education in Europe, pp.219-224, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Making an effective use of TV advertisements in classroom

Japanese Language Education in Europe, pp.171-176, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is the classroom a place to talk democratically?: A study on class communities in video conferencing for cross-cultural understanding

EAJS2021_16th International Conference of the European Association for Japanese Studies 24-28 August 2021, Ghent, Belgium, 24 - 28 August 2021, pp.10722

A Study of Dialogues Leading to Deep Learning: Focusing on "Private Topics" in Video Conferencing and Philosophy Café

The 2018 International Conference on Japanese Language Education (2018 ICJLE) ve The 22nd Japanese Language Education Symposium in Europe (AJE), Venedik, Italy, 3 - 04 August 2018, pp.74-75

"Derin Öğrenme" için Felsefe Kafe Uygulaması( Practice of philosophy cafe for "deep learning")

Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu - JADEUS 2018, Kayseri, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.1

A Philosophical Analysis of Understanding Others through Video-Screen

the 20th Japanese Language Education Symposium in Europe, Venedik, Italy, 7 - 09 July 2016, pp.50-51

Reconsidering “Cross-Cultural Understanding” in Video Conferencing - Based on Arguments of “Other”.

19. Japanese Language Education in Europe(France Bordeaux), The Association of Japanese Language Teachers in Europe (AJE), Bordo, France, 27 - 29 August 2015, pp.95

Video conference discussion for self-growth and intercultural understanding

the International Conference on Japanese Language Education in SYDNEY, Sidney, Australia, 11 July 2014, pp.100

The photograph expression in the press media and "Camera Operator" in Japan of the 1930's

23.Society for Intercultural Studies ,Kobe University, Kobe, Japan, 13 November 2009, pp.110

Expansion of advertising photograph in Japan of the 1930's

Panel discussion in Research center of media culture Kobe University, Kobe, Japan, 29 November 2008, pp.1

Thought of “Kosei” - YONOSUKE NATORI

Symposium cultural information literacy and today's cultural researches Kobe university, Kobe, Japan, 12 October 2008, pp.1

Making an effective use of TV advertisements in classroom -Useages and practice for the beginner's class.

9.Japanese Language Education in Europe, Lyon, France, 26 - 28 August 2004, pp.100

Making an effective use of TV advertisements in classroom

8.Japanese Language Education in Europe(Switzerland),The Association of Japanese Language Teachers in Europe, Bern, Sweden, 27 - 30 August 2003, pp.100

Books & Book Chapters

Fukai manabi no gengokyoikuteki kanousei

in: Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri, Cahit Kahraman, Levent Toksöz, Editor, Transnational Press London, London, pp.141-149, 2017

Video Konferans Görüşmelerinde Felsefi ve Düşünsel Başlıklar

in: Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni yaklaşımlar, Özbek A. Özşen T. Kawamoto K., Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.131-151, 2016

(Japon Dili Eğitiminde “Yabancı Kültürleri Anlama” Konusu Üzerine Bir Değerlendirme– “Öteki” ve Ötekiyi “Anlama”–

in: Japon Dili İncelemeleri-I, Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen, Dr. Tsuyoshi Sugiyama Arş. Gör. Nagehan Avdan, Editor, Türk Japon Vakfı Yayınları, Ankara, pp.53-68, 2015