Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TRT Yayınlarının Hukukî Denetimi: Geçmişten Günümüze Bir İnceleme

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.56, pp.103-120, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

6112 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yayın Hizmeti İlkeleri ve İhlalleri

Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.11, pp.127-147, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Basın Tarihinde Özdenetim Kuruluşları ile Devlet Arasındaki İlişkiler

Selçuk İletişim, vol.14, no.4, pp.1948-1971, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The Latest Amendments on Cinema Law No. 5224 and New Supervision System

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.51, pp.101-118, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İnternet Gazetelerinde Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanımında Yaşanan Sorunlar

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.6, no.6, pp.305-315, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Klasik Oryantalizm, Yeni Oryantalizm ve Oksidentalizm Söylemi Ekseninde Sinemada Değişen 'Ben' ve 'Öteki' Algısı

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], no.3, pp.107-128, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Radyo ve Televizyonda Yayın İlkelerinin İhlâli ile Yaptırım Uygulaması Sorunları

İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.25, pp.85-116, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Bir Reklam Dili Olarak Greenwashing ve Ortaya Çıkan Sorunlar

3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 October 2022

6112 Sayılı Kanun Kapsamında Ticari İletişim Türlerinden ”Ürün Yerleştirme” Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme

1. International Conference on Cultural InformaticsCommunication and Media Studies, Aydın, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.645-646

Televizyon Dizileri İçin Alternatif ve Özgür Bir Mecra Olarak İnternet Siteleri

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 October 2015, pp.131-150

Broadcasting Violence Scenes Recorded by Surveillance Cameras Through Television or Internet News and Media Literacy Education

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015, pp.62-67 Sustainable Development

"Kadın Cinayeti" ile İlgili Bir Haber Fotoğrafının Basın Etiği ve Basın Hukuku Bakımından İncelenmesi

Gazi Üniversitesi 4. Genç Bilimadamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 May 2012, pp.55-72 Sustainable Development

6112 Sayılı Kanun Bakımından Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Yayın İlkeleri ve Yaptırım Uygulaması

Gazi Üniversitesi 3. Genç Bilimadamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 May 2011, pp.329-345

Medya ve Kadın

Sakarya Üniversitesi Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, pp.341-343

Books & Book Chapters

Reality Show Programlarında Masumiyet Karinesi İlkesinin İhlâli: Şen Kardeşler Cinayeti Örneği

in: A'dan Z'ye İletişim Çalışmaları-7, Hasan Çiftçi, Hicran Özlem Ilgın, Editor, İksad Publishing, Ankara, pp.141-160, 2022 Creative Commons License

Cinayet Haberlerine Dair Bir Eleştirel Söylem Çözümlemesi

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II, Emrah Aydemir,Sema Sağlık, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.253-272, 2021 Creative Commons License

Yazılı Basında Denetim

in: Kitle İletişiminde Denetim, Ahmet Çiftci, Editor, Adalet Yayınları, Ankara, pp.149-200, 2021 Creative Commons License

Kadına Yönelik Şiddet Haberlerine Dair Bir Eleştirel Söylem Çözümlemesi

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2, Bahir Selçuk,Serdar Ünal,Yener Lütfü Mert, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.411-429, 2021 Creative Commons License

Avrupa Yayıncılık Hukukunda 'Avrupa Eseri' Kavramı ve Türkiye'deki Yansımaları

in: İletişim Çalışmaları ve Yeni Medya-2, Hasan Çiftçi, Editor, İksad Publishing, Ankara, pp.31-62, 2021 Creative Commons License

İntihar Haberlerinde Etik Sorunlar

in: Geçmişten Günümüze İletişim Araştırmaları-2, Hasan Çiftçi, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.49-90, 2020 Creative Commons License

Daha Önceki Düzenlemelerle Mukayeseli Olarak 5224 Sayılı Kanunun Öngördüğü Film Denetim Sistemi Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Cilt:2, Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir, Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas, Uğur Köksal Odabaş, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.11-29, 2018 Creative Commons License

Ahmet Uluçay: Tepecik Köyü'nde Bir Auteur

in: Karpuz Kabuğu Denize Düşünce, Büker S., Editor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, pp.11-15, 2010

Karpuz Kabuğu Sinemaya Düşer mi?

in: Karpuz Kabuğu Denize Düşünce, Büker S., Editor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, pp.17-46, 2010