Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Latest Amendments on Cinema Law No. 5224 and New Supervision System

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.51, pp.101-118, 2020 (International Refereed University Journal)

Habertürk, Sabah ve Birgün Gazetelerindeki Suriyeli Mülteci Haberlerinin Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Kültür Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.241-262, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnternet Gazetelerinde Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanımında Yaşanan Sorunlar

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.6, no.6, pp.305-315, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Reklam Yayınlarını Düzenleyen İlkelerin İhlâli

TURKISH STUDIES, pp.127-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Oryantalizm, Yeni Oryantalizm ve Oksidentalizm Söylemi Ekseninde Sinemada Değişen 'Ben' ve 'Öteki' Algısı

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], no.3, pp.107-128, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Radyo ve Televizyonda Yayın İlkelerinin İhlâli ile Yaptırım Uygulaması Sorunları

İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.25, pp.85-116, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

6112 Sayılı Kanun Kapsamında Ticari İletişim Türlerinden ”Ürün Yerleştirme” Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme

1. International Conference on Cultural InformaticsCommunication and Media Studies, Aydın, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.645-646

Televizyon Dizileri İçin Alternatif ve Özgür Bir Mecra Olarak İnternet Siteleri

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 October 2015, pp.131-150

Broadcasting Violence Scenes Recorded by Surveillance Cameras Through Television or Internet News and Media Literacy Education

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015, pp.62-67

Self Regulation in Audio Visual Media field in Turkey

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, 11 - 14 September 2014

"Kadın Cinayeti" ile İlgili Bir Haber Fotoğrafının Basın Etiği ve Basın Hukuku Bakımından İncelenmesi

Gazi Üniversitesi 4. Genç Bilimadamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 May 2012, pp.55-72

6112 Sayılı Kanun Bakımından Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Yayın İlkeleri ve Yaptırım Uygulaması

Gazi Üniversitesi 3. Genç Bilimadamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 May 2011, pp.329-345

Medya ve Kadın

Sakarya Üniversitesi Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, pp.341-343

Books & Book Chapters

Avrupa Yayıncılık Hukukunda 'Avrupa Eseri' Kavramı ve Türkiye'deki Yansımaları

in: İletişim Çalışmaları ve Yeni Medya-2, Hasan Çiftçi, Editor, İksad Publishing, Ankara, pp.31-62, 2021 Creative Commons License

İntihar Haberlerinde Etik Sorunlar

in: Geçmişten Günümüze İletişim Araştırmaları-2, Hasan Çiftçi, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.49-90, 2020 Creative Commons License

Daha Önceki Düzenlemelerle Mukayeseli Olarak 5224 Sayılı Kanunun Öngördüğü Film Denetim Sistemi Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Cilt:2, Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir, Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas, Uğur Köksal Odabaş, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.11-29, 2018 Creative Commons License

Karpuz Kabuğu Sinemaya Düşer mi?

in: Karpuz Kabuğu Denize Düşünce, Büker S., Editor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, pp.17-46, 2010

Ahmet Uluçay: Tepecik Köyü'nde Bir Auteur

in: Karpuz Kabuğu Denize Düşünce, Büker S., Editor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, pp.11-15, 2010

Ahmet Uluçay: Tepecik Köyü'nde Bir Auteur

in: Karpuz Kabuğu Denize Düşünce, Seçil Büker, Editor, Kırmızı Kedi Yayınevi, pp.11-15, 2010

Karpuz Kabuğu Sinemaya Düşer mi?

in: Karpuz kabuğu Denize Düşünce, Seçil Büker, Editor, Kırmızı Kedi Yayınevi, pp.17-46, 2010