Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Bitki Biyolojisi

  • Bitki Doku Kültürü

  • Biyoteknoloji

  • Bitki Biyoteknolojisi

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Bitki Moleküler Genetiği

  • Genomiks

  • Temel Bilimler